За едно или повече евангелизационни пътувания търсим мъж/жена/двойка, който/която да се включи като доброволец в 8-дневно евангелизационно пътуване Beach Mission.

Beach Mission е фондация, която организира евангелизаторски пътувания до популярни дестинации за почивка на плажа в Европа. Пътуването се състои от 6 до 20 участници, които идват от различни църковни среди и имат желание да евангелизират сред младите хора, които прекарват ваканцията си там.

За повече информация относно фондацията или пътуванията, моля, посетете bg.beachmission.org.

В сътрудничество с ръководителите на групите, като ръководител на пътуването вие сте ръководител на евангелизационното пътуване:

 • Всеки ден казвате на участниците как ще протече денят.
 • Ще ръководите ръководителите на задачите (кетъринг, барбекю, молитвено писмо, поклонение, изучаване на Библията, грижа за децата, ръководители на групи).
 • Оценявате напредъка (два пъти дневно) заедно с ръководителите на групата и правите корекции, ако е необходимо.
 • Ще поддържате връзка с ръководството за неудобни ситуации.
 • В краен случай решавате да изпратите хората вкъщи.

Преди началото на пътуването ще се запознаете с участниците. За съществуващи участници това включва телефонно интервю; за нови участници ви молим да предоставите входящото интервю. На тази основа ще изберете ръководители на екипи и ще създадете състав на екипа и разпределение на задачите по време на пътуването. Бихме искали да ви предизвикаме сами да откриете колкото се може повече участници от вашата мрежа.

По време на екипния ден ще работите с участниците, за да разпределите екипите, спалните и задачите, които трябва да бъдат изпълнени в местата за настаняване по време на пътуването. (Помислете за готвене, чистене, изучаване на Библията, писане на молитвени писма и т.н.) Освен това ще обсъдите с участника какво се очаква от него/нея преди и по време на пътуването.

За целта трябва да:

 • може да работи както самостоятелно, така и в екип,
 • да можете да позволите на Светия Дух да ви води,
 • може да се справи с духовните борби,
 • да можете да обмисляте поведението си,
 • да се разбирате добре с хората,
 • може да ентусиазира, но понякога да се противопоставя и да коригира.
 • са участвали в пътуване преди

Вие „правите“ част от пътуването на участниците.

Това е, което ви предлагаме:

 • Възможност за израстване в лидерството,
 • 24-часова телефонна подкрепа по време на пътуването за молитва, съвет, консултация,
 • Подготвя се тридневно обучение по лидерство при пътуване,
 • практическа подкрепа на екипа на офиса,
 • Ако финансите са пречка за вашето участие, бихме искали да потърсим решение заедно.

Ако това ви допада, ако искате да получите повече информация или имате въпроси, свържете се с Дирк-Ян Бурман по телефона (+3162345 4786) или изпратете съобщение по имейл (info@beachmission.org) или WhatsApp.