в момента няма тренировки

1 януари 2024 - 31 декември 2024    
0:00 uur

Понастоящем в България не се провеждат обучения, но те ще бъдат планирани през тази година. За обучения в други страни посетете en.beachmission.org/training.