Преди това с Beach Mission в Албуфейра

(Не всички участници са изброени тук)