Дати на заминаване

  • петък 9 - петък 16 август 2024 г.

    Цена: €970*

  • петък 8 - петък 15 август 2025 г.

    Цена: € 780*

* При високи цени на полетите може да бъде начислена допълнителна такса в размер до 100 евро.

  • За първи път мисия на плажа?

    След това направете проучване, преди да резервирате!