Обучение и информационни дейности

На всеки 4 седмици Beach Mission организира евангелизаторска акция във вашата провинция в сътрудничество с местна църква. Обученията ще бъдат планирани през 2024 г.

Чрез тези обучения можете да откриете преди заминаването си колко красиво е да свързваш хората с Исус в една развлекателна зона. Разбира се, вие сте добре дошли и ако не участвате в мисионерско пътуване. Обучителната вечер започва с кратко въведение, последвано от обяснения как да установите контакт на улицата, как да споделите Евангелието в разговор и да дадете свидетелството си. Около 21:30 ч. се отправяме към зоната за забавления и оставаме там до 2 ч. сутринта. Често местата са ограничени, затова моля, посочете във Facebook събитието или ни се обадете/пишете или ни изпратете апликация, че ще дойдете. Ако търсите място за спане, моля, уведомете ни. Където е възможно, ще споделим преживяното и/или ще повишим осведомеността за работата на Beach Mission в църквата на следващия ден, например с информационна маса.