Дарете

Работата на Beach Mission е възможна благодарение на вашите дарения. Прочетете повече за политиката, статута на ANBI и направете дарение онлайн!

Евангелизационни пътувания

Искате ли да се свържете с млади хора по време на техните празници? Ще им предложите ли помощ и ще ги свържете с Исус? След това се присъединете към някое от нашите евангелизаторски пътувания.